Velkommen til Storevarden skole på nettet!

Skolen har nå fått ny hjemmeside. Den nye adressen er: http://storevarden.solaskolen.no/

 

 

 

Telefon: 51 64 47 50

Fax: 51 64 47 51

E-post:
storevarden.skole
@sola.kommune.no

Adresse:
Storevardvegen 13,
4056 Tananger

Sist oppdatert: august 2004

Utforming: Einar Kristiansen